Yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä halutessasi kehittää osaamistasi ja saada aikaan tuloksia kannustavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Selvitetään yhdessä millaisia yhteistyömuotoja löydämme.


Hinnoittelu tapahtuu työnohjauksen tai valmennuksen vaativuuden mukaan. 

Ensimmäinen tapaaminen (45 min) on aina ilmainen.

Toimin pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla. Voimme toteuttaa tapaamisia myös virtuaalisesti.


NOVAVISIO
Anne Stenmark


Puhelin: +358(0)443096729
Sähköposti: anne.stenmark@novavisio.fi

Y-tunnus: 2553195-9

Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisina eikä nimi- ja osoitetietoja luovuteta kenellekään.TIETOSUOJASELOSTE
Tmi Novavisio 2553195-9
Nokkalanpuisto 5, 02230 ESPOO
Yhteyshenkilö Anne Stenmark, anne.stenmark@novavisio.fi
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
 
Tietojen käsittelyn tarkoitus: 
Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (ohjattavat ja valmennettavat) ylläpitoon ja uudistamiseen. 
 
Tietosisältö: 
Rekisteri sisältää tilaajan tai tilaajaorganisaation yhteystiedot. (Organisaation edustajan ja yhteyshenkilön nimi, puhelin, osoite/paikkakunta, sähköpostiosoite) Laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka). Rekisteri saattaa sisältää kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyvistä työskentelyistä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.
 
Säännönmukaiset tietolähteet: 
Rekisterin sisältö muodostuu tilaajan itse luovuttamista tai tilaajan verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskuosoite), sekä yrittäjän henkilökohtaisista ja satunnaisista, tunnistamattomista muistiinpanoista.
 
Säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolelle.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa tietojärjestelmissä olevat tiedot ja yrittäjän muistiinpanot asianmukaisin, laitteiden ja tietoturvaohjelmien mahdollistamin toimenpitein.
 
Tarkastusoikeus: 
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen anne.stenmark@novavisio.fi.
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen anne.stenmark@novavisio.fi.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

Tietosuojaselosteen muutokset:
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset tietosuojaselosteessa.