Toteutus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on jokaisen asiakkaan kanssa ainutkertainen prosessi. Työskentelyn tapa ja kesto määräytyy käsiteltävän asian ja tilanteen mukaan. Työnohjauksen vahvuus on säännöllisissä ja pitkäjänteisissä tapaamisissa. 
 

Työnohjausprosessi kestää yleensä vähintään vuoden. Yksi tapaaminen kestää puolitoista tuntia ja se pidetään kuukauden välein. Työnohjaus järjestetään useimmiten asiakkaan tiloissa.
 

Ratkaisukeskeisen  työnohjauksen   keskeinen  väline  on keskustelu. Asiat jäsentyvät vuorovaikutuksessa ja asettuvat mittasuhteessa kokonaisuuteen. Käytän tarvittaessa myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä. 

Laadimme yhdessä työnohjaussopimuksen miettien tavoitteet ja sopien muista perusasioista.

Työnohjaus on aina täysin luottamuksellista ja vaitiolovelvollista.