Toteutus

Valmennusprosessin alussa tehdään suunnitelma valmennuksen laajuudesta sekä laaditaan yhdessä tavoitteet ja tehdään sopimus. Valmennus tukee kehittymään ja toimimaan tavoitteellisesti valmennusprosessille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 

Valmennusprosessit ovat tyypillisesti aihealueiltaan rajatumpia ja kestoltaan lyhyempiä kuin työnohjaukset. Valmennus kestää puolesta vuodesta vuoteen, jonka aikana järjestetään viidestä kymmeneen tapaamista. Tavallisesti tavataan kolmen neljän viikon välein puolitoista tuntia kerrallaan. Valmennukset toteutetaan joko asiakkaan tiloissa tai tarvittaessa muissa vuokratiloissa.
 

Valmennus on aina täysin luottamuksellista ja vaitiolovelvollista. Valmennus perustuu valmennettavan kunnioittamiseen, kuunteluun ja kannustamiseen sekä oivallusten ja unelmien saattamiseen tavoitteiksi ja teoiksi. Valmennusprosessi  haastaa sekä valmennettavan että valmentajan persoonan peliin.