Mitä valmennus on?

Valmennusprosessin aikana valmentaja auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöön valmennettavan omia voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus tähtää valmennettavan kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Valmennus auttaa valmennettavaa keskittämään ajattelua ja toimintaa sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Valmennuksen avulla saadaan aikaan pysyvää oppimista ja kehitystä sekä punnittuja päätöksiä. Valmennus antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. (Suomen Coaching-yhdistys ry:n sivuilta)

loading...


Suomen Coaching-yhdistys ry:n ja International Coach Federation Finlandin teettämä tutkimus koskien coachingia


Coaching kirkastaa johtamisen tavoitteita ja vahvistaa liiketoimintaa.

Tutkimus tehtiin 150 suomalaiselle keskisuuren yrityksen johtajalle lokakuussa 2014. 

Selvityksen vastaajista 37 prosenttia on itse saanut coachingia ja 54 prosenttia on hankkinut sitä muulle johdolle tai työntekijöille. Eniten kokemusta coachingista on henkilöstöjohtajilla, mutta myös toimitusjohtajista lähes kolmannes on tullut coachatuksi.


Miksi ulkopuolinen valmennus on tärkeää?

-neutraali ulkopuolinen valmentaja pitää kiinni arjen todellisuudessa niin etteivät sokeat pisteet pääse yllättämään
-valmentajan kanssa voi luottamuksellisessa yhteistyössä miettiä omaa kehittymistä ja toiminnan kehittämistä


Mihin johtajat hakevat eniten apua?
-johtamistaitoa konfliktitilanteisiin, sillä johtajan syliin putoavat yleensä kaikenlaiset ristiriitakysymykset
-johtajuuden jakamiseen
-mentorointitaitoihin
-tiimin rakentamistaitoihin
-nk. pehmeisiin taitoihin; kuunteleminen, kommunikointi, motivointi, innostaminen ja empatia