Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraukseen liittyvän valmennuksen tarkoituksena on tukea yrittäjää ja henkilökuntaa yrityssaneerauksen käynnistyttyä. Yrityssaneeraus antaa yritykselle uuden mahdollisuuden saattaa liiketoiminta kannattavaksi. Yrityksen ja henkilökunnan toiminnassa on tapahduttava muutos, sillä ilman muutosta liiketoiminnan päättyminen konkurssiin on todennäköistä yrityssaneeraukseen pääsystä huolimatta. Yrityksen ulkopuolelta tuleva valmennus on tarpeellinen uusien toimintamallien löytämiseksi. Toimintamallit muuttuvat niitä johdonmukaisesti kyseenalaistettaessa. 

Yrityssaneeraukseen liittyy aina myös henkisen tuen saamisen tarve. Avoin keskustelu antaa hyvän pohjan ymmärtää ja kestää muutoksia.