Yrittäjien työnohjaus

Yrittäjän asenne, jaksaminen ja tasapaino ovat ratkaisevia menestyvälle yritystoiminnalle. Yrittäjän pitäessä huolta itsestään hänen on helpompi toimia johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti.  
 

Yrityksen ulkopuolinen, neutraali työnohjaaja auttaa yrittäjää näkemään omat työtavat ja suhteen työhön uudesta näkökulmasta. Yrittäjän  työnohjausta  voisi  luonnehtia  yrittäjän kehityskeskusteluksi, missä asetetaan tavoite ja pyritään päämäärään. Hyvässä vuorovaikutuksellisessa keskustelussa asiat jäsentyvät.


Novavision ratkaisukeskeinen työnohjaus tarjoaa yrittäjälle:

-mahdollisuuden kehittää työtään ja yritystään päämäärätietoisesti

-tilaisuuden monipuoliseen ja avoimeen liiketoimintaa hyödyttävään vaihtoehtojen pohdintaan

-innostumista ja onnistumista mikä lisää liiketoiminnan kannattavuutta

-tilaisuuden käsitellä haastavia vuorovaikutus- ja johtamistilanteita

-tunteitten purkamisen ja käsittelyn mahdollisuuden

-työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä tätä kautta parempia tuloksia

-innovatiivisyyttä, iloa ja huumori

-apua kiireenkesytykseen


"Pienyrittäjä toimii yleensä yksin eikä aina voi jakaa kaikkia työhön liittyviä asioitaan. On antoisaa, kun saa keskustella täysin luottamuksellisesti työnohjaajan kanssa.

Minulle on auennut uusia näkökantoja ja olen pystynyt tarkentamaan suunnitelmiani ja tavoitteitani."

Taina Arvekari
maajohtaja
Fru Olsson Finland
tavattiin 1,5 vuotta