Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus  on  oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä  koulutetun  organisaation ulkopuolelta tulevan työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Se on tilaisuus tarkastella omaa työmotivaatiota, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua. Työnohjaus on parhaimmillaan uutta luova muutosprosessi, missä voimavaroja vapautuu ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.  (Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta)
 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Käsiteltäessä haastavia tilanteita ratkaisukeskeisesti keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ideoissa sekä toivon herättämisessä. Ratkaisukeskeinen työskentely keskittyy toimivan tilanteen löytämiseen ongelmien tutkimisen sijaan. Huomio kiinnitetään voimavaroihin, taitoihin ja aikaisempiin onnistumisiin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Tulevaisuuteen suuntautuminen, luovuus ja huumori edistävät myönteisen ilmapiirin syntymistä ja lisäävät toiveikkuutta.
 

Eettiset periaatteet

Keskeiset arvot työnohjauksessa ovat arvokas kohtaaminen, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus.

loading...