Johdon ja esimiesten työnohjaus

Yksinäisyys on luonnollinen osa johtajuutta. Johtajuus vaatii tiettyä etäisyyttä, joka auttaa katsomaan työyhteisöä kokonaisuutena. On tärkeää, että johdolla ja esimiehillä on joku työyhteisön ulkopuolinen, jonka kanssa puhua luottamuksellisesti työhön liittyvistä asioista.
 

Novavision työnohjauksen tarkoitus on tukea johtamisen toteuttamisessa. Työnohjauksessa kehitetään vahvuuksia, tutkitaan  johtamiseen liittyviä haasteita, lisätään ymmärrystä omiin toimintatapoihin sekä edistetään työstressin hallintaa ja hyvinvointia. Uudet näkökulmat lisäävät työhyvinvointia sekä työn mielekkyyden kokemista. Työnohjauksella saadaan aikaan pysyviä muutoksia ja se antaa konkreettisia välineitä muutoksen toteuttamiseen.  


”Työnohjaus on antanut minulle mahdollisuuden ulkopuolisen tahon kanssa purkaa vaativassa johtaja-
tehtävässä kokemiani paineita ja saada objektiivisen näkökulman johtamiseen, esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Voin lämpimästi suositella Novavision palveluita esimies- ja johtotehtävissä toimiville.”

Esimies, nainen, 40 v., tavattiin 2 vuotta