VÅGA VIDGA DINA VYER OCH ANVÄNDA DINA VINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL NOVAVISIOS HEMSIDA

Novavisio jobbar med arbetshandledning och coaching.


Ordet Novavisio betyder ny syn eller i vardagsspråket dröm eller bild.

En vision är en bild av framtiden som individen vill uppnå och som inspirerar en. Flesta människor sträver efter att skapa i livet något mer meningsfullt och unik än enbart ekonomisk vinst.

Novavisios arbetshandledning och coaching vill hjälpa dig att hitta din vision, dina
drömmar. Lösningar och resurser hittar du hos dig själv med stöd av uppmuntrande handledning.

Lösningsfokuserad arbetshandledning och coaching inspirerar skapandet av fungerande tillstånd i stället för att fokusera sig på problem. Uppmärksamheten syftas på att bygga en bra framtid i en respektfull och närvarande  utan att glömma kreativitet och humor.


Novavisions arbetshandledning och coaching hjälper dig att se situationer med nya ögon.